fbpx

↞ פרסום מידע

– איך מפרסמים מידע?
– איזה מידע כדאי לפרסם?

– איך גורמים לו להשאר מעודכן?

רשות המצטרפת ל-DataCity תקבל ליווי בפרסום המידע שהיא בוחרת, והעלאתו לפורטל מידע פתוח. במסגרת המענק של רשות החדשנות 20 רשויות יוכלו להצטרף לפיילוט ב-2020.

↞ אשכולות מידע ​

מתוך כל המידע הרב הנאסף ברשות, עם אילו מאגרים כדאי להתחיל? לאיזה מידע הערך הרב ביותר לסוגי המשתמשים השונים?

חשוב להבין שהערך עבור היזמים לרוב טמון ביצירת תמונה רחבה ככל הניתן בנושא מסויים ולא בהסתכלות צרה על מאגר נתונים בודד. לאחר מחקר מעמיק, זיהינו 4 קבוצות נושא – אשכולות – כבעלות ערך אמיתי והיתכנות לביצוע.
התייעצנו עם גופים רבים – מומחים בתחום המוניציפלי, חברות מסחריות העושות שימוש במידע מקומי ועם ארגוני מדיניות בנושא הנגשת מידע עירוני, ובדקנו ערים מובילות בעולם, מהן סדרות הנתונים הפופולריות ביותר. התוצאה לפניכם.

אשכול מוקד

מה מפריע לתושבים?

↞ מוקד עירוני: פניות, אופן הטיפול, כולל מידע היסטורי ובזמן אמת

↞  שיטור עירוני (כנ״לֹ, מיקום מותמם)

↞ אכיפה עירונית

אשכול אירועים

כל מה שאפשר לשים על לוח שנה – מבט רחב על כל מה שקורה בעיר:

↞  אירועי תרבות (+רישום)
↞  חוגים (+רישום)
↞  אתרים וספקים 
↞  עבודות מתוכננות / חסימות כבישים
↞  מועדי פינוי גזם, אשפה, מיחזור
↞  אירועים המוזנים על ידי משתמשים, למשל: הכנסת ספר תורה, מסיבת רחוב פתיחת חנות וכו׳

אשכול חינוך

הנגשת התמונה החינוכית המלאה:

↞  מוסדות חינוך עירוניים
↞  מיקום, מתקנים, תמונות, שירותי עירייה (למשל: צהרון)
↞  תקצוב עירוני, העברות
↞  אזורי רישום
↞  ת.ז. בית ספרית: ייחוד והתמחות, תכניות לימוד חיצוניות, שיטות לימוד
↞  חינוך בלתי פורמלי
↞  תנועות נוער: מיקום פעילות, תמיכות
↞  ספריות (כנ״ל)
↞  גינות ציבוריות: מיקום, מתקנים 

אשכול עסקים

עושים עסקים בעיר ובעירייה:

↞  עסקים בעיר: מיקום, סיווג תחום עיסוק, רישוי, ביקורות ואכיפה
↞  ארנונה לעסקים: אזורים, סיווגים וכו׳
↞  מכרזים (פעילים, היסטוריים, זוכים) והתקשרויות (כולל בחברות העירוניות)
↞  הזמנות ספקים, ספר חוזים
↞  דרושים
↞  ביקוש לסוגי עסקים בשכונות (מידע מתושבים)
↞  השקעה עירונית בקידום עסקים (נתונים מהתקציב) והתוצרים

↞ איך זה עובד

תהליך פרסום המידע כולל מספר שלבים, שאנחנו עוברים יחד עם הרשות.

מיפוי

מיפוי כל המאגרים הקיימים ברשות באשכול המידע שנבחר, ובחינת ההתאמה שלהם לפרסום

שליפה

מסייעים לרשות לשלוף את המידע מהמערכות הפנימיות

טיוב

מטייבים, מנקים מידע פרטי, מבצעים וולידציה (בודקים שכתובת נראית כמו כתובת, ותאריך נראה כמו תאריך)

הצלבה

מצליבים מאגרים ככל שניתן. לדוגמה: ארנונה עסקית, רישוי עסקים ומאגר שלטים לקבלת רשימת עסקים מלאה ברשות. ניתן להצליב מאגרים מקומיים עם מאגרים של משרדי הממשלה, הלמ"ס וכו'.

סטנדרטיזציה

מגדירים סכמה סטנדרטית למבנה של כל מאגר. למשל, אילו עמודות תכלול הטבלה ובאיזה פורמט יהיו הערכים. מאגרים של כל הרשויות יומרו לפורמט הסטנדרטי האחיד, כדי להגביר את השימושיות שלהם ליזמים.

העלאה לפורטל מידע פתוח

מקימים פורטל מידע פתוח ומעלים אליו את המאגרים. הפורטל מאפשר ניהול מרוכז, אגון יעיל של המידע וחיפוש נוח למשתמשים.

Data Warehouse – המרכז את כל המאגרים המוניציפליים עבור היזמים